Hana Horvátová

Joga

Hana Horvátová

Joga

Po všetkých aktivitách, ktoré vyplývali z mojej práce absolventky FTVŠ UK, som objavila nový svet. Svet sebavyjadrenia a zoznamovania sa s telom a vnímaním viac detailne.

Joga a následne pilates si ma podmanili celkom a dlhodobo ma inšpirujú. Ich učenie a filozofiu využívam v celkom bežných životných situáciách denne. Takmer 20 rokov s radosťou začleňujem nové poznatky a metódy o zdravom prirodzenom pohybe do svojich skupinových a privátnych lekcií.

Cez pilates a jogu robím svoj svet kvalitnejším a kreatívnejším a cez ich učenie verím, že aj mnohým z vás.

Skúsme spoločne nájsť cestu k rovnováhe a k sebe samému.

Scroll to Top